מוזיאונים

. הדין החל
התנאים וההגבלות החלים על אתר זה ותוכנו כפופים לסמכות המשפטית של ספרד (בהתאם לחוק 15/1999 להגנת נתונים - Ley Organica 15/1999 de protección de Datos - סעיף 5), והמבקרים באתר האינטרנט www.galerianavarro.com (אשר יקרא להלן: GaleriaNavarro) והבעלים שלו מסכימים שלבית המשפט הספרדי תהייה הסמכות הבלעדית לפסיקה בכל מחלוקת שתעלה בעקבות השימוש באתר זה.

. זכויות יוצרים
כל התכנים והעיצוב של אתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סמלים מסחריים וזכויות קניין אחרות והם כולם קניינה של GaleriaNavarro. ניתנת הרשות להדפיס או להוריד חומר באופן אלקטרוני לדיסק קשיח מקומי לצורכי שימוש אישי ולא מסחרי. אין רשות לבצע כל שינוי בחומר שהודפס, או הורד מאתר אינטרנט זה, לרבות, אך ללא הגבלה, הסרה של הודעות זכויות יוצרים או הודעות קניין כלשהן. כל שימושים אחרים אסורים, לרבות, אך ללא הגבלה, כל הפצה, שכפול, העתקה או שימוש בכל החומרים או התכנים של אתר זה למטרות מסחריות. הרישיון לבצע העתקה אינו מתיר הכללה של תוכן אתר האינטרנט, או כל חלק ממנו, בכל עבודה או פרסום מכל סוג שהוא מבלי שניתן לכך היתר מראש.

. הסרת אחריות
GaleriaNavarro מקפידה לנקוט כל מאמץ כדי להבטיח שהמידע באתר זה יהיה מדויק. עם זאת, איננו יכולים להעניק ערובה מכל סוג שהוא בנוגע לאתר זה. GaleriaNavarro אינה מציגה כל מצג ואינה מעניקה אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, באשר להפעלתו של אתר אינטרנט זה, או באשר לדיוק, לשלמות או לאמינות של כל תוכן או נתונים המצויים באתר זה.

. הגבלת אחריות
במידה המרבית המותרת על פי החוק, GaleriaNavarro מסירה מעצמה אחריות לכל אבדן או נזק שייגרם משימוש באתר זה או מהסתמכות על תוכן אתר זה.

בשום מקרה לא תהיה GaleriaNavarro אחראית לכל נזק, אבדן, פגיעה, או תביעה או לכל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא (לרבות, אך ללא הגבלה, אבדן רווחים, נתונים או חסכונות) שייגרמו (לרבות, אך ללא הגבלה, כתוצאה מרשלנות של GaleriaNavarro) בקשר לשימוש באתר אינטרנט זה; או בקשר להעתקה או לשימוש בכל מידע או חומר הכלול או הנזכר באתר זה; או לכל כשל או עיכוב בשימוש או חוסר יכולת להשתמש ברכיבים כלשהם מתוך אתר אינטרנט זה.

מדיניות הפרטיות
GaleriaNavarro מחויבת לשמירה על הפרטיות ומבינה שעשויים להיות לך חששות בנוגע לשיתוף ופרסום מידע אישי. אנו מאמינים שאתה צריך לשלוט בכמות המידע שאתה נותן לנו, ולספק לנו רק את המידע הנדרש לפי ראות עיניך. אנו מבטיחים שכל מידע שתספק לנו ישמש אך ורק ובאופן בלעדי בהקשר למוצרים ולשירותים המוצגים באתר זה והמצויים בבעלות GaleriaNavarro.

הסכמתך לאיסוף הפרטים שלך ולשימוש במידע זה כמפורט במדיניות הפרטיות, חשובה לנו. אם נחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו, נפרסם את השינויים בדף זה, כך שאתה תהיה תמיד מודע למדיניות שלנו.

מידע שנמסר לנו אודותיך לא יועבר לעולם לצד שלישי ללא הסכמתך מראש.

 

Spain Castellano English English Deutsch Deutsch Hebrew  עברית Chinese 中文

אודותינו . עולם הצעצועים העתיקים . תערוכות . צעצועים למכירה . עדויות והמלצות לקוחות . הארכיון שלנו . האספן

קניית צעצועים . המשקיע . הצעצועים . צור איתנו קשר . מוזיאונים . חוקים וזכויות יוצרים

www.galerianavarro.com

זכויות יוצרים © GaleriaNavarro.com. כל הזכויות שמורות.